BIOIDENTIČNI HORMONI

 
 
 
 

Bioidentični hormoni so hormoni, katerih molekularna struktura je enaka telesu lastnim hormonom, narejeni pa so sintetično, torej v laboratoriju. Njihova glavna prednost je v tem, da so enaki hormonom, ki jih telo samo izdeluje, zato jih kot takšne tudi prepozna, uporabi in razgradi. Ob upoštevanju osnovnega načela, da dodamo izključno tisto in le toliko, kot manjka, lahko s pomočjo bioidentičnih hormonov ob podpori ustreznih nefarmakoloških ukrepov uspešno odpravimo vzroke za večino bolezni sodobnega časa, hkrati pa upočasnimo pojav znakov staranja telesa.

 
Medicinski center Podnar 2019